Skolen har et sterkt fokus på lese- og læringsstrategier og kvalifiserer både ansatte, elever og foreldre gjennom et målbevisst arbeid for å øke hver enkelt elevs læringsutbytte. Fra og med høsten 2016 har skolen deltatt i Hedmark fylkes satingsområde "Kultur for læring" som har som mål å bedre kulturen for læring i fylket på alle nivå. Høsten 2019 har alle elever egen PC til bruk i undervisningen.

Skoleåert 19-20 er satsingsområdene Kollektiv utvikling (profesjonelt læringsfellesskap), inkluderende skolemiljø, vurdering for læring og lesing. 

Moelv ungdomsskole er partnerskole med Høgskolen i Hedmark og tar hvert år i mot to - fem grupper med studenter. Skolen er godt utstyrt med ulike dataløsninger og har et forholdvis nytt skolekjøkken og bibliotek. Hvert år gjennomfører elevene på 10. trinn en musikal, og skolen satser på fysisk aktivitet gjennom et styrket tilbud i kroppsøving og en aktivitetsplan for uteområdet.