Gå til ansatt-søk

Telefon, e-post og brev:

Telefon: 62 33 50 00
E-post: postmottak@ringsaker.kommune.no
Adresse: Ringsaker kommune, Navn på tjenestested, Postboks 13, 2381 Brumunddal

Før du sender brev eller e-post til kommunen

All post til og fra kommunen er offentlig, med mindre den inneholder taushetsbelagt informasjon. Derfor kommer all post på kommunens offentlige postliste. Listene er tilgjengelig på kommunens nettside. Det betyr at du kan finne ditt brev omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i avisen og nyhetene.

E-post og sensitiv informasjon

Dersom e-posten din skal til saksbehandling, blir den registrert i kommunens elektroniske arkiv- og saksbehandlingssystem.

E-poster som etterspør ren informasjon blir ikke registrert eller publisert. Husk å sende oss fullt navn og adresse i e-posten, slik at vi kan svare deg raskere på spørsmålet ditt.

Unngå taushetsbelagte opplysninger på e-post

Dersom du skal sende sensitive opplysninger eller informasjon som er taushetsbelagt til kommunen, skal disse sendes per brev. E-post er ikke en sikker forsendelse.