Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Dette er Ringsaker kommunes offentlige nettsted. For å komme til vår markedsportal, besøk www.ringsaker.no

Kunngjøringer - Arealplan

Informasjon og uttalelsesfrister

Kongsvegen 89, Brumunddal - underretning om planvedtak

Planen omfatter kommunale arealer og de private eiendommene Kongsvegen 89, Parkvegen 87 og 89 og Nyhusvegen 2 i Brumunddal. Planforslaget tilrettelegger for ny eneboligtomt og erstatter tapt nærlekeplass. Klagefrist er 20.august 2020.

Øvre Birkebeinerbakken - endringsforslag til uttalelse

Det fremmes forslag om endring av reguleringsplan for Øvre Birkebeinerbakken på Sjusjøen. Endringene gjelder 5 tomter som søkes endret fra tomtetype D, E og F til tomtetype B.
Frist for uttalelse er 9. august 2020.

Ringsaker handelspark i Furnes - endring

Det varsles oppstart for endring av en del av Ringsaker handelspark. Handelsparken ligger mellom E6-krysset ved Arnkvern og Olrudsenteret. Planarbeidet varsles av Struktor AS på vegne av tiltakshaver Ringsaker handelspark AS. Frist  for innspill til planarbeidet er 1. september 2020.

Brumunddal sentrum nord - vedtatt reguleringsplan

Planen omfatter områder nord for sentrum og vest for Brumunda. Hovedhensikten med planen er å tilrettelegge for fortetting og omforming for økt utnyttelse av arealer nær sentrum og god kollektivdekning. Planen sikrer også mulighet for å prioritere Skolevegen som sykkelrute og tilrettelegger for flere snarveger og bedre tilgjengelighet til grønnstruktur. 

Klagefrist er 14. august 2020.