Åpningstider

Vi har åpent mandag - torsdag: 08.00 - 21.00 (20.00) og fredag: 08.00 - 16.00 (15.00).

Hver tirsdag har vi åpen kveld fra kl. 16.00 – 19.00.  

Ungdom kan møte opp og være med når de ønsker det. Sammen lager og spiser vi middag, senere finner vi på en aktivitet. Vi tilbyr en arena der ungdom kan møte andre ungdommer i trygge omgivelser.

 

Ansatte

Teamet i Ungdomskontakten består av fem hele faste stillinger og en 100 % prosjektstilling tilknyttet LOS fra 2019-2021  Medarbeiderne har bred kompetanse i forhold til psykososial ungdomsproblematikk. Vi har også 6 stillinger i 9,6% som aktivitetsledere i våre Fritidsgrupper for ungdom. Ungdomskontaktens leder er Martin Kjeve.

Kontaktinformasjon
 

Frank Juliussen
952 51 347
 
Line Myrvang Johannessen
952 51 345

Ida Wettermark-Nettum 
idwe@ringsaker.kommune.no.
952 51 346
 
Marianne Ihle
482 06 519
 
Martin Kjeve
977 59 111
 
Simen Kristiansen Larsen
Mob 95251375
Simen.Kristiansen.Larsen@ringsaker.kommune.no
 
Ungdomskontakten 
977 59 111

 

 

 

Aktiviteter

Råd, veiledning og oppfølging til den enkelte

Tett individuell oppfølging i Ungdomskontakten innebærer ofte ukentlige møter. Gjennom samtaler med ungdom kartlegger vi hva ungdommen trenger hjelp til og vurderer sammen med dem hva vi kan bistå med. Det kan for eksempel være psykiske vansker,belastninger i hjemmet, jevnaldringsproblematikk , skolefravær /trives ikke på skolen, fritid og rus.

Familieveiledning

Vi kan bistå med veiledning i forhold til ungdomsfamilier. Vi ønsker å medvirke til at ungdom og foreldre skal få det bedre sammen. 

LOS (oppfølging ved skolefravær).

Prosjektet i perioden 2019-2021 skal gi hjelp til ungdom og foreldre i forhold til skolefraværsproblematikk. Mål om å styrke ungdommens skoletilknytning, trivsel og mestring. Metoden er nå videreført og implementert i  Ungdomskontaktens daglige drift.

Tidlig intervensjon unge og rus (TIUR).

Ungdomskontakten har kompetanse og metodikk i forhold til forebygging og behandling av cannabisproblematikk blant ungdom. Vi kan gjennomføre kartleggingssamtaler, bevisstgjøringssamtaler og hasjavvenningsprogram.

Gruppetilbud

Ungdomskontakten har ofte tilbud om forskjellige typer grupper. Vi har god erfaring med jentegrupper, aktivitetsgrupper og foreldregrupper. Vi sender ut informasjon til våre samarbeidspartnere om vårt tilbud i forkant av oppstart.
Fritidsgrupper for ungdomsskoleelever. Vi har tre fritidsgrupper for ungdomsskoleelever med plass til 8 ungdommer på hver gruppe. Hver gruppe ledes av to aktivitetsledere. Gruppene møtes fire av fem mandagskvelder gjennom skoleåret, unntatt i skoleferiene. Ungdommene som er med i gruppa, blir hentet hjemme på døra av en av aktivitetslederne og kjørt hjem når gruppekvelden er slutt. Det legges opp til et variert spekter av aktiviteter som skal gi den enkelte ungdom utfordringer, nye opplevelser, følelse av mestring og sosialt samvær med andre jevnaldrende og aktivitetslederne. Ungdommene kan delta i gruppene hele ungdomsskoletida. Det er Ungdomskontakten som tildeler plass i fritidsgruppa basert på søknad. Se søknadsskjema under «skjema» på siden.


Åpen kveld tirsdager fra 16.00-19.00

Ungdom kan møte opp og være med når de ønsker det. Sammen lager og spiser vi middag og finner på en aktivitet. Vi tilbyr en arena der ungdom kan møte andre ungdommer i trygge omgivelser.
Aktiviteter i ferier. I skolens høst-, vinter- og sommerferie har vi tilbud til ungdom om å delta på aktiviteter som de kan melde seg på. Vi legger opp til et variert spekter av aktiviteter som skal gi den enkelte ungdom utfordringer, nye opplevelser, følelse av mestring og sosialt samvær med andre jevnaldrende. Aktivitetene gir også de ansatte mulighet til å bli kjent med ungdom på nye måter. 

 

Ferieaktiviteter for ungdom sommeren 2020

Er du mellom 13 og 23 år? Da kan du bli med på hele 22 aktiviteter i regi av Ungdomskontakten i Ringsaker i sommer! Du kan bli med på overnattingsturer i hengekøye, tur til Helgøya klatrepark, Tangen Dyrepark, kanotur på Næra, tur til Hunderfossen og mye, mye mer.

Her er listen over aktiviteter du kan melde deg på i sommer

 

Påmelding

Ring eller send SMS til 952 513 46 for å melde deg på!

Du kan også nå oss på Facebook (Ungdomskontakten i Ringsaker).

Påmeldingen må inneholde hvilke aktiviteter det ønskes å delta på, ungdom og foresattes navn og telefonnummer, samt evt. allergier. Frist for påmelding er 18.06.

Hver aktivitet ledes av minst to ansatte fra Ungdomskontakten. Du kan melde deg på så mange aktiviteter du vil, men det er ikke sikkert vi klarer å imøtekomme alle ønskene dine. Dette fordi alle skal få delta på noe i løpet av sommeren. Du får beskjed fredag uke 25 hvilke aktiviteter du har fått plass på. Alle aktivitetene er gratis.