Alle henvendelser vedrørende hogst/ felling av trær, rettes til Landbrukskontoret på tlf. 62 33 55 60.

Se landbrukskontorets nettside her.