I Brumunddal er det et eget motor- og aktivitetssenter som kommunens ungdommer disponerer.  All kjøring foregår under oppsyn av en person med lisens. Tilbudet er fra 8. klasse t.o.m 18 år. 

Åpningstider: 
Onsdag17.00–21.00
Fredag 17.00-21.00

Adresse: 
​Mausetvegen 128.

Kontaktperson: 
Frederik Lervåg
E-post: frederik.lervag@ringsaker.kommune.no
Telefon: 91 51 15 75

Her kan du printe ut påmeldingsskjema (merk at du må fylle ut både registreringsskjema og egenattest som ligger i samme link). Skjemaene leveres ved motorsenteret.