Ringsaker har et variert tilbud for ungdom. I menypunktene øverst på denne siden finner du aktiviteter som er drevet i regi av kommunen. 
 
Kontaktperson idrettstilbud: 
Marit Helen Sannes-Fageraune
E-post: marit.helen.sannes@ringsaker.kommune.no  
​Telefon: 62 33 51 77
 
Kontaktperson klubb- og motortilbud: 
Frederik Lervåg
Ansvar: Leder Brumunddal fritidsklubb, motorsentert
E-post: frederik.lervag@ringsaker.kommune.no
Telefon: 91 51 15 75
 
Kontaktperson UKM:
Marthe Sørby
E-post: maso@ringsaker.kommune.no
Telefon: 62 33 51 78
 
Kontaktperson tilrettelagte kulturtilbud for ungdom:
Jenny Andresen Djupvik
E-post: jenny.andresen.djupvik@ringsaker.kommune.no   
​Telefon: 62 33 51 76