Home-Start Familiekontakten kan tilby:

 • Et menneske å snakke med som deler dine gleder og sorger.
 • En voksen person med foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn.
 • Praktisk hjelp og støtte.
 • En pustepause i hverdagen.
 • Besøk i hjemmet hver uke, 2-4 timer.

Hvilke familier kan få besøk av en familiekontakt?

 • Familier med minst ett barn under skolealder.
 • Familier som selv ønsker en familiekontakt.
 • Familier som mangler støttespillere og/eller trenger råd i oppdragelsen av barn.
 • Familier med kronisk syke barn eller barn med nedsatt funksjonsevne.

En du kan stole på

 • Alle som ønsker å bli en familiekontakt må gjennomføre et forberedelseskurs
 • Koordinator som leder avdelingen velger familiekontakt ut fra dine ønsker og behov.
 • Familiekontakten har taushetsplikt.
 • Familiekontakten må levere politiattest.

Ønsker du å bli familiekontakt? Eller er du en småbarnsforelder som trenger en pustepause i hverdagen?

Ta kontakt med koordinator Kjersti Marita Gresseth, tlf 404 33 966 eller send en e-post

Les mer om Home-Start Familiekontakten her