AVLYST! Frivillighetsfestivalen 2020 blir en av de store programpostene under den offisiselle åpningen av Mjøsparken lørdag 15. august. Festivalen ble arrangert for første gang i september 2019 og nærmere 40 lag og foreninger deltok med ulike aktiviteter. Flere av disse samarbeidet om å lage opplegg.

- Etter fjorårets festival fikk vi i arrangørgruppa mange god tilbakemeldinger fra deltakerne. De meldte om nyttige møter med andre foreninger og gode samtaler med publikum. De mener Frivillighetefestivalen kan bli en viktig arena for dem i fremtiden, sier folkehelsekoordinator Ingeborg Nordlund. 

Hun oppfordrer også publikum til å legge turen til Mjøsparken 15. august. 

- Lurer du på hvilke aktivitetsmuligheter du har i ditt nærområde, bør du sette av datoen. For denne dagen møter du «alle» som har noe bra å tilby, sier hun. 

HER kan du laste ned informasjonsbrosjyre.

Derfor lager vi frivillighetsfestival: 
Frivillig sektor er en av de viktigste bidragsyterne til fellesskapsarenaer og aktiviteter som bidrar til trygghet, mestring og tilhørighet for befolkningen. Derfor er det viktig å heie fram og synliggjøre frivilligheten i Ringsaker.

Målet med dagen er:
• å lage en arena for rekruttering til frivilligheten
• å la frivillige lag og foreninger få vise fram sin kjerneaktivitet og invitere publikum med i det som presenteres
• å synligjøre mangfoldet i aktivitetstilbudet til frivilligheten i kommunen
• å la folk møtes på tvers av generasjoner
• å skape en arena for integrering
• å styrke samarbeidet mellom frivillig sektor og Ringsaker kommune
Vi står sterkere sammen!

Praktisk informasjon: 
Hvert lag og hver forening står fritt til å tenke ut en eller flere aktiviteter som dere ønsker å vise fram og invitere publikum med på. Dere får tildelt en plass på området utfra behov dere har. Vi oppfordrer lag og foreninger som tilbyr samme aktivitet (for eksempel håndballgrupper, speidergrupper osv.) om å gå sammen om et felles opplegg. Ta en titt på hjemmesiden til Verdens Kuleste Dag i Oslo om dere trenger inspirasjon og ideer til aktiviteter.

Dere tar selv med alt utstyr dere trenger for å gjennomføre aktivitetene. Meld inn i påmeldingskjemaet om dere har behov for strømuttak. Det blir også satt opp en scene hvor det er mulig å bidra med ulike innslag. Eksempler her er korsang, korpsmusikk, danseopptredener o.l. Ønske om dette må meldes inn ved påmelding. Alle lag og foreninger som deltar på denne dagen er med i trekningen av flotte premier.

Program:
Festivalen blir i tidsrommet 13.30- 16.30.Utfyllende informasjon kommer senere.

 

Kultur- og idrettsdialog
Kultur- og idrettsdialogen som var planalgt 1. april er AVLYST pga. koronasituasjonen. 
HER kan du lese mer. 

Arrangører: 
Ringsaker Idrettsråd, Ringsaker Kulturråd, Moelv Frivilligsentral, Brumunddal Frivilligsentral, VilMer og Ringsaker kommune.

Har du spørsmål vedrørende festivalen ?
Kontakt folkehelsekoordinator Ingeborg Nordlund på telefon 995 22 273 eller på e-post inno@ringsaker.kommune.no.