Fagerlund skole ligger i Brumunddal, nordøst fra sentrum. Skolen ble tatt i bruk januar 2006, er bygd for tre paralleller og kan romme 588 elever. Per i dag har vi omlag 550 elever. Det er nærmere 100 voksne som har sitt daglige virke ved skolen.

Skolen er flerkulturell med rundt 30 nasjoner representert. Vi har morsmål-/tospråklig undervisning i ti ulike språk. SFO har egne lokaler innenfor skolebygningen. I tilknytning til skolen er det bygd en ny idrettshall som kan deles i tre haller innvendig. Denne sto ferdig juni 2006.

Fagerlund skole er partnerskole med Høgskolen Innlandet.

Vår visjon er: Med arbeidsglede – mot nye mål

Vi arbeider for en skole som:

  • Setter eleven i sentrum
  • Gjennom faglig utvikling, samarbeid og variasjon skaper et godt læringsmiljø.
  • Lar eleven oppleve mestring hver dag.
  • Arbeider for elevenes trivsel.

Skolens prioriterte områder er:

  • Tilpasset opplæring/ økt læringsutbytte
  • Veiledet lesing, matematikk og engelsk
  • Vurdering for læring
  • Kultur for læring, fagfornyelsen
  • Digitale ferdigheter

Fagerlund skole jobber i tråd med Ringsaker kommunes program for systematisk lese-, skrive- og regneopplæring. Kvalitet i vårt arbeid og foreldresamarbeid settes alltid i fokus ved skolen.