Vi på Kultur kan hjelpe deg/dere med å gi et tilpasset fritidstilbud til funksjonshemmede og personer innen psykisk helse. Interesser, mestring, brukermedvirkning og sosiale nettverk er viktig når vi tilrettelegger kulturtilbud, enten som egne gruppeaktiviteter eller gjennom samarbeid med ordinære lag/foreninger
 
Det er mulig å søke om tilskudd til tilrettelegging av aktiviteter for funksjonshemmede. Her finner du mer informasjon og søknadsskjema
 

Kontakpersoner:

Jenny Andresen Djupvik, avdelingsleder
Telefon: 62 33 51 75
 E-post:  jenny.andresen.djupvik@ringsaker.kommune.no
 
Morten Trosvik
​Ansvar: Utleie utstyr, aktiviteter psykisk helse og funksjonshemmede
E-post: mtr@ringsaker.kommune.no
​Telefon: 62 33 52 39 / 46 42 38 49

Kristian Aasdal-Hansen
​Ansvar: Tilrettelegging av aktiviteter Aktiv fritid, aktiviteter psykisk helse og funksjonshemmede
E-post: hnk@ringsaker.kommune.no
​Telefon: 62 33 51 81 / 41 42 58 36

Guri Kåshagen
Ansvar: Ledsagerbevis, aktiviteter psykisk helse og funksjonshemmede
E-post: guri.kåshagen@ringsaker.kommune.no   
​Telefon: 62 33 51 86

Kari Benum
​Ansvar: Aktiviteter psykisk helse
E-post: kab@ringsaker.kommune.no
​Telefon: 62 33 51 72

Ann-Kristin B. Dæhlin
​Ansvar: Aktiviteter psykisk helse og funksjonshemmede
E-post: akd@ringsaker.kommune.no
​Telefon: 48 20 07 27

Heidi Fedreheim
​Ansvar: Aktiviteter psykisk helse og funksjonshemmede
E-post: hef@ringsaker.kommune.no

Nina Beate Lømo
​Ansvar: Aktiviteter psykisk helse og funksjonshemmede
E-post: nbl@ringsaker.kommune.no
​Telefon: 46 42 38 57

Lisabeth Kvalevaag-Holm
​Ansvar: Musikkgrupper psykisk helse
E-post: lkh@ringsaker.kommune.no
​Telefon: 90 87 35 69

Sarah Therese Røste
E-post: str@ringsaker.kommune.no
 

Vakttelefon: 48 95 87 01
E-post: postmottak.kultur@ringsaker.kommune.no
 
Besøksadresse: 
Furnesveien 28, 2382 Brumunddal
(Administrasjonsbygget - 3. etasje/heis)
Postadresse:  Postboks 270, 2381 Brumunddal