I Ringsaker kommune er det tre offentlige tilfluktsrom med til sammen 463 plasser. Tilfluktsrommene er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

  • Brugata 3 i Brumunddal (M-bygget): 343 plasser
  • Nygata 9 i Brumunddal (Doktorgården): 55 plasser
  • Øvermarka 24 i Nydal: 65 plasser