Norsk

Pr i dag har vi formiddagskurs på følgende nivåer: A1, A2 og B1, samt etter alfabetiseringsmodulen ved behov. Kursene følger Læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Vi gir opplæring både til deltakere som har rett til gratis opplæring og til betalingsdeltakere.

Antall dager med opplæring er forskjellig etter hvilket nivå man er på. For mer informasjon om rettigheter, dager og eventuelt priser ta kontakt med oss.

Samfunnskunnskap

Vi gjennomfører 50 timers kurs i samfunnskunnskap 1 - 2 ganger pr år på dagtid.

Trenger du dette kurset, men ikke er deltaker hos oss så ta kontakt for nærmere informasjon.