Om tjenesten

 
  • Vi organiserer grupper i samarbeid med barnehage og skole for å fremme fysisk aktivitet og motorisk utvikling.
  • I samarbeid med skolehelsetjenesten tilbyr vi helsefremmende tiltak for barneskolene.
  • Deltar på barselgrupper i samarbeid med helsesøster.
  • Organiserer bassenggruppe i samarbeid med privatpraktiserende fysioterapeuter.
  • Tilrettelegger for fysisk aktivitet ved å veilede ansatte i barnehager og skoler.
  • Gir råd og bidrar med tilrettelegging av omgivelsene for barn i hjemmet, barnehage og skole både for hele grupper/klasser og på individnivå.
  • Gir råd og veiledning til foresatte i forhold til motorisk stimulering og utvikling.
  • Vurderer motorisk utvikling og iverksetter ulike tiltak i forhold til behov.
  • Har tverrfaglig samarbeid innad i kommunen og med spesialisthelsetjenesten og deltar i ansvarsgrupper for å ivareta barnets og foresattes behov
  • Vurderer, i samarbeid med ergoterapeut, behov for hjelpemidler og bistår i forhold til søknad og oppfølging av hjelpemidlene.