Ansatte på kulturkontoret

E-post: postmottak.kultur@ringsaker.kommune.no

Asle Berteig, kultursjef
E-post: asle.berteig@ringsaker.kommune.no
​Telefon: 918 24 563

Anne Marie Nårstad
Ansvar: Førstesekretær
E-post: anne.marie.narstad@ringsaker.kommune.no  
​Telefon: 476 95 946

 

Avdeling allmennkultur

Marte Sørby, avdelingsleder
E-post: maso@ringsaker.kommune.no
​Telefon: 482 61 022

Ragnhild Nilsen Austdal
Ansvar: Kulturminner, pilegrimsleden, utsmykning, kunst
E-post: ragnhild.nilsen.austdal@ringsaker.kommune.no
Telefon: 476 93 946

Rebekka Joswig
Ansvar: Kulturnettsiden, kulturkalenderen, arrangement
E-post: rjw@ringsaker.kommune.no
​Telefon: 977 08 832

Camilla Ødegården Bakken
Ansvar: Økonomirapportering, arrangement
E-post: camilla.bakken@ringsaker.kommune.no
​Telefon: 476 93 947

Henriette Enger
Ansvar: Torgarrangement
​E-post: heen@ringsaker.kommune.no
​Telefon: 909 48 769

Lars Ivar Ulmo
Ansvar: Kulturhus og idrettshaller
​E-post: liu@ringsaker.kommune.no  
​Telefon: 970 74 455

Geir Otnes
Ansvar: Den kulturelle spaserstokken
E-post:got@ringsaker.kommune.no​
Tlf: 476 97 455 / 951 16 647

Bjørn Terje Jensen 
Ansvar: Tilsynsvakt teatersalen i Brumunddal
E-post: btj@ringsaker.kommune.no
​Telefon: 417 29 283

Helge Vestheim 
Ansvar: Tilsynsvakt Moelv kulturhus
E-post: helgeves@gmail.com

John Walther Bodin 
Ansvar: Tilsynsvakt Tingnes kulturhus
E-post: jwb@ringsaker.kommune.no

 

Avdeling idrett, friluftsliv og folkehelse

Marit Helen Sannes -Fageraune, avdelingsleder
E-post: marit.helen.sannes@ringsaker.kommune.no  
​Telefon: 995 24 393

Sindre Tollan
Ansvar: Kommunale tilskudd idrett og friluftsliv, Skurven, Bystafett, lekeplasser, nærmiljøanlegg
E-post: tos@ringsaker.kommune.no  
​Telefon: 476 95 948

Ingeborg Nordlund, folkehelsekoordinator
Ansvar: Forebyggende helsefremmende arbeid, 10 topper, sykkelby, stolpejakt, turstier
E-post: ingeborg.nordlund@ringsaker.kommune.no
​Telefon: 995 22 273

Lars Ivar Ulmo
Ansvar: Kulturhus og idrettshaller
​E-post: liu@ringsaker.kommune.no  
​Telefon:  970 74 455

Christin Björk Hagene
Ansvar: Teamleder Mjøsbadet og Moelvhallen
​E-post: christin.bjork.hagene@ringsaker.kommune.no 
​Telefon:  975 87 197

 

Avdeling fritid

Jenny Andresen Djupvik, avdelingsleder
E-post: jenny.andresen.djupvik@ringsaker.kommune.no   
​Telefon: 476 95 955

Morten Trosvik
​Ansvar: Utleie utstyr, aktiviteter psykisk helse og funksjonshemmede
E-post: mtr@ringsaker.kommune.no
​Telefon: 464 23 849

Kristian Aasdal-Hansen
​Ansvar: Tilrettelegging av aktiviteter Aktiv fritid, aktiviteter psykisk helse og funksjonshemmede
E-post: hnk@ringsaker.kommune.no
​Telefon: 414 25 836

Guri Kåshagen
Ansvar: Ledsagerbevis, aktiviteter psykisk helse og funksjonshemmede
E-post: guri.kåshagen@ringsaker.kommune.no   
​Telefon: 476 95 949

Kari Benum
​Ansvar: Aktiviteter psykisk helse, prosjektarbeid og interkommunalt samarbeid (bl.a. Kulturnettverket Innlandet)
E-post: kab@ringsaker.kommune.no
​Telefon: 476 95 952

Ann-Kristin B. Dæhlin
​Ansvar: Aktiviteter psykisk helse og funksjonshemmede
E-post: akd@ringsaker.kommune.no
​Telefon: 482 00 727

Heidi Fedreheim
​Ansvar: Aktiviteter psykisk helse og funksjonshemmede
E-post: hef@ringsaker.kommune.no

Nina Beate Lømo
​Ansvar: Aktiviteter psykisk helse og funksjonshemmede
E-post: nbl@ringsaker.kommune.no
​Telefon: 464 23 849

Lisabeth Kvalevaag-Holm
​Ansvar: Musikkgrupper psykisk helse
E-post: lkh@ringsaker.kommune.no
​Telefon: 908 73 569

Frederik Lervåg
Ansvar: Leder Brumunddal fritidsklubb, motorsentert
E-post: frederik.lervag@ringsaker.kommune.no
Telefon: 915 11 575

Stein Olestad
Ansvar: Leder Nes fritidsklubb
E-post: ​kkufriti@online.no
Telefon: 62 35 23 31

 

Chaouki Tefla
Ansvar: Leder Moelv fritidsklubb, skateparken i Moelv
E-post: cte@ringsaker.kommune.no
Telefon: 45 97 14 62

Ansatte på kulturskolen

Kulturskolen

E-post: postmottak.kulturskolen@ringsaker.kommune.no 
Telefon: 62 33 51 84

Administrasjon

Benedicta Gray, rektor
E-post: benedicta.gray@ringsaker.kommune.no
Telefon: 476 92 779

Olaf Aasen, inspektør
E-post: olaf.aasen@ringsaker.kommune.no
Telefon: 476 92 778

Kristiane Hulleberg
Ansvar: Rådgiver, korps og musikkavdeling
E-post: kristiane.hulleberg@ringsaker.kommune.no
Telefon: 476 92 775

Linda Prine Frogner
Ansvar: Konsulent, visuell kunst og merkantileoppgaver
E-post: linda.prine.frogner@ringsaker.kommune.no
Telefon: 476 92 780

Ansatte på bibliotekene

Biblioteket i Brumunddal

Mette Westgaard, biblioteksjef
E-post: mette.westgaard@ringsaker.kommune.no
Telefon: 62 33 64 91/951 43 340

Torhild Hagene, avdelingsbibliotekar, oppsøkende tjeneste
E-post: torhild.j.hagene@ringsaker.kommune.no
Telefon: 62 33 64 98

Guri K. Larsen, førstesekretær
E-post: gur@ringsaker.kommune.no 
Telefon: 62 33 64 95

Reidun Riisehagen, avdelingsbibliotekar
E-post: reidun.riisehagen@ringsaker.kommune.no 
Telefon: 62 33 64 96

Monica Westvold, barnebibliotekar, avdelingsleder
E-post: monica.westvold@ringsaker.kommune.no 
Telefon: 62 33 64 92

Ida Adolfsen, sekretær
E-post: ida.adolfsen@ringsaker.kommune
Telefon: 62 33 64 94

Tuva Kleven, bibliotekmedarbeider
E-post: tuva.klevenr@ringsaker.kommune.no 
Telefon: 62 33 64 82

Monica Hasli, bibliotekmedarbeider
E-post: monica.hasli@ringsaker.kommune.no 
Telefon: 62 33 64 93

Biblioteket i Moelv

Linda Selma Brandal, skolebibliotekveileder
E-post: linda.brandal@ringsaker.kommune.no
Telefon: 62 33 64 84
 
Heidi Brennodden, avdelingsleder
E-post: hebr@ringsaker.kommune.no 
Telefon: 62 33 64 85

Tuva Kleven, biblioteksmedarbeider
E-post: tuva.klevenr@ringsaker.kommune.no 
Telefon: 62 33 64 82

Linda Terese Antonsen, barnebibliotekar
E-post: linda.terese.antonsen@ringsaker.kommune.no 
Telefon: 62 33 64 83

Biblioteket på Brøttum

Line Knutsen, filialstyrer
E-post: line.knutsen@ringsaker.kommune.no
Telefon: 62 33 64 89

Ansatte på Prøysenhuset

E-post: proysenhuset@ringsaker.kommune.no

Marie Beate Rise, daglig leder
E-post: marie.beate.rise@ringsaker.kommune.no
Telefon: 922 54 598 

Hogne Moe, kunstnerisk leder
E-post: hogne.moe@ringsaker.kommune.no
Telefon: 62 35 18 00

Stine Stendahl, salgs- og arrangementsansvarlig
E-post: stine.stendahl@ringsaker.kommune.no
Telefon: 979 82 888
 
Rosel Svare, førstesekretær
E-post: rosel.svare@ringsaker.kommune.no
Telefon: 62 35 18 00 
 
Signe Emilie Smestad, kafèansvarlig
E-post: signe.emilie.smestad@ringsaker.kommune.no
Telefon: 62 35 18 00 
 
Berit Stalsberg, vaktmester/renholder
E-post: berit.johannessen.stalsberg@ringsaker.kommune.no
Telefon: 62 35 18 00 
 
Frank Henriksen, vaktmester
E-post: frank.henriksen@ringsaker.kommune.no
Telefon: 62 35 18 00 
 
Geir Ove Ovesen, formidler
Telefon: 62 35 18 00 
 
Tone Haugen Romtveit, formidler
Telefon: 62 35 18 00