Rektor

Benedicta Gray

Telefon:
62 33 51 84

47 69 27 79

E-post:
Benedicta.gray@ringsaker.kommune.no

 

Inspektør

Olaf Aasen

Telefon: 
47 69 27 78

Rådgiver med ansvar for korps og musikkavdelingen

Kristiane Hulleberg

Telefon: 
47 69 27 75

Konsulent med ansvar for visuellkunst avdelingen og merkantileoppgaver

Linda Prine Frogner

Telefon: 
47 69 27 80