Bakgrunnen for prosjektet #minnestasjon var et ønske fra Ringsaker kommune om å fremme kunnskap om foto som kunstform i kombinasjon med lokal kulturarv. Kommunedelplan for Kulturminner og kulturmiljø (7/2-18) har blant annet som målsetting å øke folks kunnskap om lokalhistorie, samt styrke tilhørighetsfølelsen, identitet og stolthet ved å bruke kulturminner som utgangspunkt for formidling og opplevelser. #minnestasjon tok utgangspunkt i elleve lokale kulturminner, hvor en tenkt situasjon ble iscenesatt med tidsriktige kostymer og rekvisitter for å illustrere kulturminnets funksjon og virke. I alle bilder ble det tatt inn et moderne element som ikke passet inn i den tenkte tidsperioden bildet skulle illustrere.
Samarbeidspartner var fotobedriften RicardoFoto i Brumunddal. Fotografene  Line Helén Johansen Høyvik og Roger Johansen var med elevene ute på location. Johansen sto også for etterbehandling av bildene i Photoshop. 

SE ALLE BILDENE NEDERST I SAKEN

Varierte dager
Til sammen 13 fotointeresserte elever fra alle kommunens fem ungdosmskoler deltok. Prosjektet gikk over to uker, og elevene ble delt i to grupper, med én arbeidsuke hver med 5-6 kulturminner. Arbeidsuken startet med grunnleggende teori og utstyrspakking hos fotografene, Ricardofoto. Tre dager ble brukt til rigging og fotografering ute ved kulturminner, mens èn til to dager ble brukt til bearbeiding og ferdigstillelse av bildene hos fotografene, samt utprøving av ny kunnskap i fotostudioet. Elevene fikk jobbe med rigging av settene, plassering av rekvisitter, lyssetting og klargjøring av statister.

I samarbeid med fotografene jobbet elevene bak kamera, samtidig som de fleste også fungerte som statister ved minst ett kulturminnet. Samtlige elever jobbet også med bearbeiding og ferdigstillelse av bildene i studio, i nært samarbeid med fotografene. God historieformidling om de ulike kulturminnene i forkant av fotorafering ble veklagt, da kunnskap og interesse for objektene øker sjansen for å ta gode bilder,

Utvalgte kulturminner
Hesthagen, husmannsplass fra 1800-tallet
Bygdeborgen på Stein,  fra omkring 400 - 600 e. Kr.
Sveinhaugen, gravhaug / branngrav, fra omkring 600 – 800 e.Kr.
Bensinstasjon ala 1960-tallet
Stabbur på Sund, Helgøya, fra 1800-tallet
Moelv stasjon, bryggerhus / pakkhus, fra 1894
Skolemuseum på Helgøya, utstyr og inventar fra omkring 1930
Ringsaker kirke, klokketårnet, fra midten av 1100-tallet
Brumunda, klesvask i elva, fra omkring 1920
Mengshol brygge ala 1960 tallet, fergeleie for Mjøsfergen
Strandsaga ala 1940 og  2019, tømmerlagring og sagbruk / park for rekreasjon og lek

Inspirerte elever
Målet med prosjektet var å fremme kunnskap om foto som kunstform, samt øke kunnskapen om kulturminner, både hos deltakende elever og hos kommunens innbyggere generelt. Elevene som deltok i prosjektet fikk en god innføring i hvor mye jobb som ligger bak «det gode bildet». Flere ble overrasket over hva som er mulig å gjøre i etterkant med et digitalt bilde. Dette er en nyttig bevisstgjøring for en generasjon som blir eksponert for mye reklame i sosiale medier. «Jeg visste ikke at det lå så mye juks bak et bilde», uttalte en eleve etter endt uke. 

Elevene fikk også innblikk i hva som kreves av utstyr, både profesjonelt og ting man kan ordne selv. De fikk en god innføring i komposisjon, lyssetting, vinkler mm., og de fikk bli med på sluttføringen - på etterarbeid, retusjering, printing. De fikk prøve seg  bak kameraet, spesielt i studio, og fikk råd om hvordan ta gode bilder med smarttelefonen. «Etter denne uken vurderer jeg å gå Medier og kommunikasjon på videregående», sa en av elevene på slutten av prosjektperioden. 

Utstillinger
Bildene ble printet i stort format (85 x 100 cm) og vist første gang under kulturarrangementet Lysvandring i Brumunddal fredag 27. september, samt utstilt i et av kommunens offisielle bygg og to bibliotek. Planene er å sende bildene ut på en vandreutstilling rundt i Ringsaker, på institusjoner og skoler. Sommeren 2020 blir de digitale bildene brukt som illustrasjonsfoto ved formidlingsturene 10 på hjul. Høsten 2020 skal bildene vises i ulikt format i Brumunddal sentrum i forbindelse med Kulturminnedagene. 

Vekker oppsikt
Bildene er så langt blitt tatt svært godt tatt imot av publikum. De roser kvalitetet på prosjektet, samtidig som de ivirig leter etter «den moderne tingen» i bildet.

Her er resultatet. Finner du «feilen»? (PS: Familieportrettet og bygdeborgen har ingen moderne element i bildet)

hesthagan.jpg
Hesthagen, husmannsplass fra 1800-tallet

 

gammelportrett_2.jpg
Familieportrett fra Hesthagen, husmannsplass fra 1800-tallet
 

bygdeborg2.jpg
Bygdeborgen på Stein, fra omkring 400-600 e. Kr.
 

gravhaug.jpg
Sveinhaugen, gravhaug / branngrav, fra omkring 600 – 800 e.Kr.
 

bensinstasjon.jpg
Bensinstasjon ala 1960-tallet

 

stabbur.jpg
Stabbur på Sund, Helgøya, fra 1800-tallet

 

togstasjon.jpg
Moelv stasjon, bryggerhus / pakkhus, fra 1894


skole.jpg
Skolemuseum på Helgøya, utstyr og inventar fra omkring 1930

 

klokkeren.jpg
Ringsaker kirke, klokketårnet, fra midten av 1100-tallet

 

vask.jpg
Brumunda, klesvask i elva, fra omkring 1920

 

mengshol.jpg
Mengshol brygge ala 1960 tallet, fergeleie for Mjøsfergen

 

split2.jpg
Strandsaga ala 1940 og  2019, tømmerlagring og sagbruk / park for rekreasjon og lek