I «Ti på hjul» kan du bli kjent med Ringsakers kulturarv. Det er lagt opp ti turer til utvalgte kulturminner i hele Ringsaker. Turene har en egen turbrosjyre, og ved hver post er det mulig å søke opp mer informasjon om det enkelte kulturminnet. 

Tilgjengelig og lærerikt

Ragnhild Nilsen Austdal er rådgiver ved kulturkontoret, og er ansvarlig for prosjektet.  

– Vi har valgt ut kulturminner som representerer ulike historiske epoker og har en bredde i tematikken. Samtidig er det kulturminner som er lett geografisk tilgjengelig for folk flest, og med parkeringsmuligheter relativt nært. Ved sju av ti poster er det mulig å sykle eller kjøre helt inntil kulturminnet, forteller hun. 

Kun èn post (post 3) går i ulendt terreng. Det er mulig å sykle til flere kulturminner i løpet av èn tur. I Mjøsparken mangler det fortsatt noe skilting som viser hvor de ulike kulturminnene er, men oversikten ligger på kommunens nettside. I tillegg er det noen av punktene i Mjøsparken som er utilgjengelige inntil videre på grunn av anleggsarbeid. Det kan derfor være lurt å legge turen til Mjøsparken til slutten av juli, da alt skal være tilgjengelig. 

Trekker vinner etter 10. oktober

«Ti på hjul» går fra 1. juli til 31. september 2020. Turbrosjyren finner du på kommunens nettside, på servicesenteret i Brugata 2 (Brumunddal), på turistkontoret i Brumunddal, Infoteket på Nes, ved kommunens bibliotek, sportsbutikker og andre butikker/kafeer. 

– Alle som har fullført ti turer og sendt inn turbrosjyrer innen 10. oktober, er med i trekningen av fine premier, blant annet overnatting på Kvarstad gård, tur med Skibladner og familiebilletter til Anno Museum. 

Kulturminnedager

«Ti på hjul» er utarbeidet i forbindelse med Kulturminnedagene som er til høsten, men lanseres i sommer som et tilbud til alle de som nå må ta ferien i hjemlandet.

– Ringsaker har en rik kulturarv som skal bevares, forvaltes og formidles. Kulturlandskap, kulturmiljøer og kulturminner gir særpreg til kommunen vår og er viktige ressurser i stedsutviklingen. Uten kjennskap og kunnskap blir sporene fra fortiden både uleselige og uforståelige. Kulturminnene er viktige, og blir mer interessante når historiene bak dem blir kjent. Informasjon og formidling av kunnskap er godt vern og viktig i forvaltning av våre kulturminner i Ringsaker, mener Nilsen Austdal, som håper mange tar sykkelen fatt og gjør seg bedre kjent med Ringsakers rike historie.

 

Mer informasjon om postene og premiene finner du her: Ti på hjul