Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Dette er Ringsaker kommunes offentlige nettsted. For å komme til vår markedsportal, besøk www.ringsaker.no

Slik søker du tilskudd

Slik søker du tilskudd

Lag og foreninger innen kultur og idrett kan søke om tilskudd til prosjekter, aktiviteter og lederopplæring rettet mot barn/unge og funksjonshemmede. Organisasjonene må være basert på individuelt medlemskap og i prinsippet være åpne for alle. Kulturarbeid rettet inn mot barn og unge har prioritet. Alminnelig driftsstøtte til voksenorganisasjoner gis ikke. Søknadsskjema for velforeninger og lekeplasser finner du under idrettsmidler.  

Du kan søke om tilskudd i tre hovedkategorier: Idrett, kultur og spillemidler. Se menyfelt til venstre.

Tildeling av kulturmidler fra Ringsaker kommune til frivillige lag/foreninger forutsetter at søkeren godkjenner ledsagerbevisordningen for funksjonshemmede.  
Søknader som ikke inneholder siste års regnskap og årsmelding vil ikke bli behandlet.

Hovedsøknadsfrist er 1. april og 1. oktober. Arrangement/prosjekttilskudd kan søkes gjennom hele året. Tilskudd til skiløypepreparering er 1. mai, søknad om leietid i idrettshallene 1. mai og tilskudd til aktivitetsfremmende tiltak for velforeninger i fjellet 1. juli.   

Vedlegg som skal være med i søknaden

Nedenfor finner du en oversikt over hvilke vedlegg som skal lastes opp i søknadsskjemaet. Alle vedlegg skal merkes med type tilskudd, for eksempel «barneidrettsskole». Hvis det er flere vedlegg til samme tilskuddordning, vennligst nummerer alle vedlegg.