Hva sier opplæringsloven?

Opplæringsloven § 8-1 gir grunnskoleelevene (1.-10. trinn) rett til å gå på den skolen som ligger nærmest, eller ved den skolen i nærmiljøet som de sokner til. Skoletilhørighet er avhengig av hvilken skole med kapasitet som ligger nærmest.

§8-1. Skolen
Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til. (...) Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven soknar til. (...)

Kan en søke til annen skole?

Foresatte kan søke skoleplass for sitt barn på en annen skole enn den eleven tilhører. Dersom det er kapasitet ved den skolen man ønsker plass ved, kan søknad innvilges. I disse tilfellene må foresatte dekke skoleskyssen selv.

Hvordan gis det beskjed om skoleplass?

Hvert år sendes det skriftlig melding til foresatte for nye 1.klassinger i månedsskiftet november/desember året før skolestart med melding om tildelt skoleplass. Tilsvarende melding om tildelt skoleplass sendes også til foresatte for elever som skal begynne på ungdomstrinnet.

Hvor får jeg mer informasjon?

Den enkelte skole vil kunne gi mer informasjon og svar på spørsmål om skoletilhørighet.

For informasjon om videregående opplæring vises det til Hedmark fylkeskommune. Det er de som har ansvar videregående opplæring.