Skolehelsetjenesten i barneskolen

 • Skolehelsetjenesten er en del av helsestasjonstilbudet og skal drive helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot elever, skolemiljøet og grupper i barneskolen. 
 • Dette gjøres ved å drive helseopplysning til foreldre, barn og skole, helseundersøkelser og vaksinasjon. 
 • All vaksinering skjer på helsestasjonen skolen sokner til. 
 • Helsesykepleier samarbeider med skole og andre instanser som retter seg mot barn og unge. 
 • Hver skole har sin helsesøster. 
 • Helsesykepleier har alltid ”åpen dør” i åpningstiden. 
 • Elevene kan da ta kontakt uten avtalt time. 
 • Kontakt din skole for navn og kontaktinformasjon til din helsesykepleier.

Les om helsestasjons- og skolehelsetjenesten på Helsedirektoratets hjemmeside.

Helsekontroller i barneskolen

Alder Helsekontroll
7 år

Besvarelse av helseopplysningskjema
Vekt/lengde/vaksinering Tetravac (difteri, stivkrampe, polio og kikhoste)
Samtale hos helsesykepleier på helsestasjonen

9 år Besvarelse av helseopplysningskjema
Vekt/lengde
Samtale hos helsesykepleier på helsestasjonen
6. trinn Vaksinen MMR (meslinger, kusma og røde hunder)
Vaksinasjonen utføres på helsestasjonen
7. trinn HPV-vaksine tilbys jentene (humanopapillomavirus)
Vaksinasjonen utføres på helsestasjonen

 

 

Skolehelsetjeneste i ungdomsskolen

Alle barn og unge i kommunen har rett til skolehelsetjeneste ved den skolen de tilhører. Skolehelsetjenesten skal arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Helsesykepleier har fast kontortid ved hver enkelt skole og kan kontaktes direkte. 

Skolehelsetjenesten  i ungdomsskolen gir tilbud om:

 • Støttesamtaler, helseopplysning og veiledning, individuelt, i grupper eller klassevis
 • Vaksinering med påfyllsdose difteri/ stivkrampe/ kikhoste/polio - vaksine
 • Helsesykepleier deltar fast på møter i skolens oppvekstteam
 • Oppfølging når elever har spesielle behov
 • Miljørettede tiltak med fokus på elevens arbeidsmiljø
 • Henvisning til andre instanser                                                                                                                                                               

Les om helsestasjons- og skolehelsetjenesten på Helsedirektoratets hjemmeside.

Skolehelsetjeneste i videregående skole

Skolehelsetjenesten skal i et tverrfaglig samarbeid bidra til å skape et godt oppvekstmiljø, og har som mål å skape trivsel og trygghet på skolen. Skolehelsetjenesten skal være en helsefremmende og forebyggende tjeneste.

Skolehelsetjeneste i videregående skole gir tilbud om:

 • Råd og veiledning av helsesykepleier om blant annet seksualitet, prevensjon og seksuelt overførbare infeksjoner. 
 • Helsesykepleier kan også være en samtalepartner ved psykiske utfordringer. 
 • Det blir gitt tilbud om vaksinasjoner i henhold til anbefalt program fra helsedepartementet.
 • Skolehelsetjenesten kan ved behov formidle kontakt med det øvrige hjelpeapparatet.
 • Helsesykepleierne er tilgjengelige på skolen mandag-fredag kl 08.30-15. 
 • Elevene kan ringe/sende sms for å avtale tid, eller de kan komme innom uten avtale.
 • Helsesykepleier Ingeborg N.Larsen: mob: 908 15 604 og helsesykepleier Hilde Bolstad, mob: 913 94 369

Les om helsestasjons- og skolehelsetjenesten på Helsedirektoratets hjemmeside.

 

Helsesykepleiere i Ringsakerskolen

Oversikten over helsesykepleiere i Ringsakerskolen finner du her