Gule markeringsbøyer

Sjøledningene blir lagt bak gule markeringsbøyer. Disse plasseres ut med en avstand på 200 meter mellom bøyene. Det vil også være gule blinkende lys på toppen av hver andre bøye. I tillegg vil det være lyssatte bøyer i hjørnet, for å unngå at du kjører inn i arbeidsområdet. Alle bøyer har refleks. Batterier byttes ukentlig. Det vil monteres en svivel på bøyene, slik at tauet ikke tvinner seg og bøyene går under vann.

Vaktbåter

Når ledningene transporteres fra arbeidsområdet til senkeområdene vil det være et forsvarlig antall vaktbåter.

Navigasjonsvarsel vil sendes post@mjosabatforbundt i god tid (normalt 1 uke før senking). Mjøsa Båtforbund vil legge varslene ut på sin nettside og distribuere på en mailliste til alle båtforbund i Mjøsa.

Framdrift for arbeidet

Del 1

Uke 24: Hovedvannledning Ø630 fra Redalen til Dalsjordet Nord
Uke 25: Pumpeledning spillvann fra Dalsjordet Nord til Dalsjordet Sør

Del 2

Uke 30 og 31: Hovedvannledning Ø630 Fra Dalsjordet Nord (til ca 4 km mot Gjøvik) Ledningsstrekket som går fra Dalsjordet Nord og ca. 4 km sørover skal senkes i uke 31 (mandag 27/7-2020 til fredag 31/7 2020). 

Del 3

Uke 35: Hovedvannledning Ø630 videre til Gjøvik (27/8-2020-29/8 2020)

Del 4

Uke 41-44: Senking av vannledning fra Gjøvik til Dalsjordet nord i uke 41, planlagt 5. og 6. oktober, med værforbehold. Total lengde som skal senkes i denne perioden er  på 8900 meter. Transport av røret fra Mengshol Brygge, for å posisjonere i trase med tilkobling i Gjøvik og på Dalsjordet nord, start 4. oktober. Prosjektet er planlagt avsluttet i uke 44.

Infoskriv for Hjemmesider og Facebook Prosjekt Gjøvik Redalen_ot .jpg

 

Har du spørsmål angående prosjektet?

Vennligst kontakt: 

Øyvind Tufte, Prosjektleder, ØDP AS
Telefon: 480 40 024
E-post: oyvind@opd.no


Stig Rype, Anleggsleder, ØDP AS
Telefon: 480 49 993
E-post: stig.rype@opd.no

Vil du vite mer?

Les mer på nettsidene til Gjøvik kommune