– Skolene i Ringsaker kom raskt i gang med omorganiseringen av undervisningen, og alle skoler benytter kjente digitale plattformer som legger til rette for hjemmeskole. Dette er en samarbeidsprosess mellom elever, foresatte, lærere og ledelsen ved de ulike skolene, sier kommunalsjef for skole, Anne Kari Thorsrud.

Lærerne vil fortsette å tilrettelegge læringsopplegg for elevene, opprettholde tett dialog med elever og foresatte og ikke minst ivareta en kontinuitet i undervisningen.

– Nå som stengingen blir forlenget vil det være et enda større ønske at alle elever skal kunne se og snakke med læreren sin. Det betyr at den digitale plattformen Teams og gjennomføring av videomøter vil bli en del av hjemmeskolen også for de yngste elevene, legger kommunalsjefen til.

Tilsynet for enkelte grupper videreføres

De forlengede koronatiltakene betyr også at barn heller ikke kan gå i barnehagen i denne perioden. Videre betyr det at tilsynet for enkelte grupper som ble igangsatt fra 13.3.2020 fortsetter.

 – Vi har forståelse for at dette er en utfordrende situasjon for mange familier. Det er viktig at den gode dialogen mellom dere foreldre og barnehagen fortsetter. Vi er alle et viktig bidrag i den nasjonale dugnaden for å hindre og begrense smittespredningen slik at vi får hverdagen vår tilbake, avslutter Anne Kari Thorsrud.

Fortsatt hytteforbud utenfor egen bokommune

Forbudet mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune videreføres også til over påske.  Det betyr at innbyggere i Ringsaker kommune ikke kan reise på egen hytte dersom den er i en annen kommune enn Ringsaker.

Unntaket er dersom man bor sammen med en person som er smittet av koronavirus. Da kan man være i karantene på hytta, men den smittede må forbli hjemme.

Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn på hytta for å avverge store materielle skader tillates fortsatt.

 

Les mer om nasjonale tiltak på regjeringen.no