Tilfellene kan knyttes til smitte i utlandet. Det er nå altså seks bekreftede koronasmittede i Ringsaker. Samtlige er isolert hjemme og følges opp av kommunen. Kommuneoverlegen har iverksatt tiltak for å finne fram til personer som kan ha vært utsatt for smitte, slik at disse kan få oppfølging og nødvendig informasjon. 

Viktig påminnelse

Samfunnsmedisinsk enhet benytter anledningen til å minne befolkningen om at man skal ringe til fastlege hvis man tenker at man kan være smittet av koronavirus. Utenfor fastlegens åpningstid skal man ringe legevakt. Det er veldig viktig å ikke møte opp direkte verken på legevakten eller hos fastlegen. Dette for å forhindre at lege og annet helsepersonell blir smittet.

Skoler og barnehager

Som følge av utviklingen i spredningen av koronaviruset innfører Ringsaker kommune en rekke smitteforebyggende tiltak. Fra og med torsdag 12. mars innføres nettbasert undervisning for elevene på ungdomstrinnet i Ringsaker. Det betyr at ungdomsskoleelevene ikke skal møte på skolen, men få undervisningen digitalt. For barneskoler og barnehager opprettholdes driften. 

Stenger svømmehaller, fritidsklubber og bibliotek

Svømmehallene i Ringsaker stenges med umiddelbar virkning. Det samme gjelder samtlige fritidsklubber i kommunen, samt kommunens bibliotek. Også kantinene i kommunebygget, administrasjonsbygget og på NAV blir stengt som et ledd i de smitteforebyggende tiltakene. 

Ringsaker kommune innretter seg fortløpende etter gjeldende råd og anbefalinger fra fylkesmannen/fylkeslegen.  

Publikumstelefon

Fra og med torsdag 12. mars kl. 09.00 er det opprettet en egen publikumstelefon for korona-henvendelser. Telefonnummeret er 477 70 075. Telefonen er betjent av helsepersonell, og kan svare på spørsmål om:

  • Trenger jeg å være i karantene/isolasjon?
  • Hvordan skal jeg forholde meg i karantene/isolasjon?
  • Trenger jeg å ta koronaprøve?
  • Trenger jeg å kontakte lege?