Igangsatt planarbeid

Moelv sykehjem (uttalelsesfrist 1.8.2020)

Brumunddal sentrum, endring for kontorbygg (uttalelsesfrist 19.6.2020)

Bruvollhagan IV, Ekreskogen (uttalelsesfrist 8.6.2020)

Bergvegen nord (uttalelsesfrist 25.2.2020)

Kvitsand Brøttum, endring (uttalelsesfrist 22.11.2019)

E6, Moelv-Roterud (uttalelsesfrist 18.10.2019)

Børkelivegen gnr 31 bnr 13, Brumunddal (uttalelsesfrist 16.9.2019)

Områdeplan for Jessnes (uttalelsesfrist 13.7.2019)

Omregulering av Byhagan (uttalelsesfrist 16.5.2019)

Lunkelia med adkomstveger (uttalelsesfrist 2.6.2019)

Ny dagligvareforretning i Mesnali (uttalelsesfrist 30.4.2019)

Åsmarkvegen 13, Moelv (uttalelsesfrist 17.4.2019)

Stavsberg militærområde (uttalelsesfrist 25.1.2019)

Danseråsen (uttalelsesfrist 8.10.2018)

Gutubakken nord (uttalelsesfrist 21.9.2018)

FV92 Byflatvegen, Gang og sykkelveg, Bjørgevegen-Byflaten (uttalelsesfrist 12.10.2018)

Næringsutbygging tomt for vegserviceanlegg, E6 Brumunddal (uttalelsesfrist 10.8.2018)

Øverkvern nord (uttalelsesfrist 31.5.2018)

Røsethagan (uttalelsesfrist 18.5.2018)

Kvartalet Øverbakkvegen - Nygata, Brumunddal (uttalelsesfrist 23.3.2018)

 

Offentlig ettersyn/høring av planforslag

Moelv nord, områdeplan (høringsfrist 19.6.2020)

Strandsagvegen, endring (høringsfrist 10.6.2020)

Jessnes mølle (høringsfrist 3.6.2020)

Jessnes B8, endring (høringsfrist 4.6.2020)

Bjørkhaugen, Mesnali (høringsfrist 19.10.2019)

Brumunddal sentrum nord (høringsfrist 1.5.2019)

Brugata 1 og 3, endring (høringsfrist 23.3.2019)

Verven 2 (høringsfrist 23.3.2019)

Storgata nord, Moelv (høringsfrist 2.2.2019)

Tømten Fjelltak utvidelse (høringsfrist 2.2.2018)

Nylig vedtatte planer

Lund søndre, BR 13 og BR14 (vedtatt 20.5.2020)

Gruva, Moelv endring av plan (vedtatt 20.5.2020)

Lund søndre områdeplan, endring (vedtatt 29.4.2020)

FV.216 Næroset bru (vedtatt 22.4.2020)

Stenbekk, endring (vedtatt 26.2.2020)

Mjøsa ferie og fritidssenter (vedtatt 12.2.2020)

Skarpsno skole (vedtatt 12.2.2020)

Gang og sykkelveg langs Arnkvernvegen (vedtatt 20.11.2019)

Storåsen hyttefelt, endring gang- og sykkelveg (vedtatt 13.11.2019)

Kongelhol 2 (vedtatt 18.9.2019)

Jessnesstranda 54 (vedtatt 18.9.2019)

Marihøna, gårds og friluftsbarnehage (vedtatt 18.9.2019)

Kongsvegen 4 (vedtatt 11.9.2019)

Pellerviken Nord (vedtatt 19.6.2019)

E6 Arnkvern-Tjernli, kryssing av Dovrebanen (vedtatt 12.6.2019)

Besøkssenter Prøysen, endring (vedtatt 5.6.2019)

Myrvoll, Furnes. endring (vedtatt 22.5.2019)