Tilskuddet skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. 
 
Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte.

Søknadsfrist: 4. desember 2020.

Les mer om søk her