Parkering:

Ringsaker kommune har etablert en parkeringsplass på Granerudjordet for besøkende til Mjøsparken. Etter åpning av E6 frem til Brumunddal 1.juli 2020, blir P-plassen tilknyttet veganlegget tatt i bruk.
 

Adkomst:

Trasé for gående fra Brumunddal sentrum eller P-plass på Granerudjordet er frem til den 1. juli via kulvert for Brumunda og Mjøstårnet – vist med grønn trasé. Fra 1. juli er trase gjennom ny gangkulvert under E6 – vist med rød trasé. Traséer vil bli skiltet i løpet av uke 23. 

 

Anlegg Pumpehusplassen-Odden:

Anleggsområdet som strekker seg fra Pumpehusplassen til Odden skal være ferdigstilt 3. juli 2020, og vil være skjermet med anleggsgjerder fram til da. En sluse gjennom anlegget sørger for tilkomst til stranda.

 

Les mer om Mjøsparken