I 1956 ble Messenlia skolebygg ferdig. Et nytt skolebygg ble reist i 1999, og det gamle bygget ble renovert i 2000. Skolen har i dag 39 elever og 11 ansatte. 

Aldersblanding blir bevisst brukt i læringsøyemed og har fokus på et trygt skolemiljø blant annet gjennom drama og syngespill.