– Av hensyn til publikums sikkerhet, ser vi oss dessverre nødt til å midlertidig stenge lekeplassen i Garveriparken. Anlegget har blitt påført omfattende skader etter gjentatt hærverk den siste tiden, sier sjef i teknisk drift, Tor Simonsen. 

Simonsen synes det er trist at den mye brukte parken må stenges på grunn av ødeleggelsene.

– Hærverkets omfang er dessverre såpass omfattende at det ikke er forsvarlig å holde parken åpen, legger han til.

Lekeplassen vil åpne igjen når teknisk drift i kommunen har fått reparert skadene etter hærverket.

– Vi må bruke de nærmeste dagene på å utbedre skadene. Akkurat når parken kan åpnes igjen, er for tidlig å si, avslutter Simonsen.