Norges Idrettsforbund : Fremtidens idrettsanlegg

Norges Idrettsforbund: Strategiske satsingsområder

Helsedirektoratet: Lokale folkehelsetiltak

Innlandet fylkeskommune: Nærmiljø og livskvalitet 2019