Saken ble behandlet og vedtatt av planutvalget 24. juni 2020 sak 58/20.

Plandokumentene kan sees i plandialog. Ved eventuell klage, oppfordres det til at klagen sendes inn vi funksjonen «Gi tilbakemelding» i plandialog. Klagen kan også sendes til kommunen som e-post eller brev til Ringsaker kommune, postboks 13, 2381 Brumunddal. Siste frist for klage er 20.august 2020. På grunn av ferieavvikling vil plandokumentene dessverre ikke bli tilgjengelige i plandialog før i uke 30.

Krav om innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2 eller krav om erstatning etter § 15-3 må være framsatt overfor Ringsaker kommune innen 3 år.