Kommunale øvingslokaler åpnes for ordinært utlån ved skolestart i uke 34. Ved endring i smittevernråd som følge av covid-19 kan en gjenåpning av øvingslokalene måtte utsettes. Ved utleie av lokaler til arrangement må kommunen forholde seg til oppdaterte smittevernråd som blir offentliggjort i løpet av uke 33-34.

Lag og foreninger er selv ansvarlige for å holde seg oppdatert på gjeldende smittevernråd. Oppdatert informasjon finner dere på Folkehelseinstituttets hjemmeside.
Innlandet musikkråd har opprettet en egen side med oppdatert informasjon for musikklivet.

Har dere spørsmål, ta kontakt med ansvarlig for utleie kulturhus og idrettshaller, Lars Ivar Ulmo:
E-post: liu@ringsaker.kommune.no  
Telefon: 970 74 455