Etter flere dager med prøveresultater som viser at det er god kvalitet på badevannet i Mjøsparken, er det nå klart for å ta i bruk badebukta igjen.
Vi vil følge opp med hyppige vannprøver også i tiden fremover.