Formålet med temaplanen

Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv skal:

  • danne grunnlaget for en planlagt og målstyrt utvikling i utbygging av idretts- og nærmiljøanlegg og områder for fysisk aktivitet og friluftsliv.
  • være et politisk og administrativt styringsverktøy som skal sørge for behovsvurdert og riktig utbygging av idrettsanlegg, samt andre tiltak som øker innbyggernes fysiske aktivitet.
  • bidra til å unngå at prioriteringer blir foretatt ut fra kortsiktige behov og særinteresser.
  • kunne knyttes til kommuneplanens arealdel for å sikre fremtidige arealer for lek, friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet.

 

Hva ønsker vi innspill om?

Alle som ønsker kan gi innspill om:

  • tiltak som stimuler og tilrettelegger til økt fysisk aktivitet blant innbyggerne.
  • tiltak som stimulerer og tilrettelegger for økt friluftsliv både i nærområder og ellers i kommunen.

Det er spesielt viktig at idrettslag, friluftsorganisasjoner og velforeninger som planlegger idrettsanlegg eller nærmiljøanlegg de neste fire årene melder inn sine planer. Det er ønskelig å vite om langsiktige planer om idretts- og nærmiljøanlegg og friluftsliv. Fra lag og foreninger, skoler og barnehager ønsker vi derfor innspill angående behov for:

  • Bygging av nye anlegg (idretts-, nærmiljø- og friluftslivsanlegg)
  • Rehabilitering av eksisterende anlegg for å opprettholde aktiviteten
  • Tilskuddsordninger og driftsavtaler
  • Nye arealer til idrettsformål

Innspill kan meldes inn til kommunen på flere måter

 

Digitalt spørreskjema
Du kan svare på spørreskjemaet nederst på denne siden

 

E-post
Du kan sende e-post til : postmottak.kultur@ringsaker.kommune.no

Brev: 

Ringsaker kommune, v/ kultur
Postboks 13
2381 Brumunddal

 

Det er sendt ut eget spørreskjema til organiserte idrettslag og friluftlivsorganisasjoner. Skjemaet er også tilgjengelig her 

Alle innspill vil bli vedlagt planen uavhengig av hvilke tiltak som prioriteres.

Frist for innspill er 31. mai 2020

Digitale innspillsmøter 11. og 12. mai

11. og 12. mai arrangerer vi digitale innspillsmøter.

Vi oppfordrer høringsinnsatser, innbyggere, lag og foreninger og andre interesserte til å delta! Møtene avholdes digitalt for å unngå spredning av koronaviruset. Det skal være enkelt å delta. Det du trenger er en PC med mikrofon, høyttaler og tilstrekkelig nettverksforbindelse.

Her får du mer informasjon om møtene og påmelding.  

Frist for påmelding er søndag 10. mai. Alle påmeldte får informasjon om praktisk gjennomføring i forkant av møtene.

 Her er mine innspill til temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020 – 2032