Verdens helseorganisasjons WHO har erklært at det er en internasjonal folkehelsehelsekrise da en rekke land rapporterer tilfeller med smitte, inkludert land i Europa. Det er stor sannsynlighet for at vi får enkelttilfeller av smitte og/ eller utbrudd av smitte til Norge.

Hvis du har mistanke om at du kan være smittet, isoler deg og kontakt fastlege/ legevakt pr. telefon!

Smitte og smitteforebygging

Sykdommen smitter trolig primært ved spyttdråper som ved forkjølelse, og indirekte via hender og gjenstander. Det viktigste tiltak hos både syke og friske er god håndhygiene. Vask hendene ofte med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Håndsprit er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Syke må i tillegg isolere seg, og vil få individuell rådgivning ved eventuell påvisning av sykdom.

I Norge vil vi forsøke å begrense epidemien. Det viktigste er å oppdage mulige sykdomstilfeller tidlig, teste dem og isolere dem hjemme eller i sykehus. Personer som har oppholdt seg i et område med smitte eller har vært i nærkontakt med personer med bekreftet infeksjon, oppfordres til å følge nøye med på symptomer/ tegn på sykdom, og, dersom de får slike, isolere seg og ringe fastlege eller legevakt.

Ta kontakt med fastlege ved spørsmål rundt eventuell smitte av coronavirus. Befolkningen vil også finne utførlig, tilgjengelig og oppdatert informasjon på:
www.helsenorge.no
www.fhi.no