Som leverandør av vårt viktigste næringsmiddel, har Hias og eierkommunene en leveringsplikt. Vann er viktig også når det gjelder hygiene og generell samfunnssikkerhet. Kommunene og Hias har hver for seg og sammen etablert beredskapsløsninger som skal sikre dette, også i en situasjon hvor mange blir syke. Våre anlegg og prosesser kan fjernstyres gjennom en omfattende og automatisk driftsovervåking.

For å bidra til å begrense smittespredning av koronaviruset, har kommunene og Hias i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger innført restriksjoner for egne ansatte og besøkende.