Fylkeskommunens utgående høringsbrev kan ses her:
Høring og offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan
 
Komplett planmateriale samt tekniske tegninger ligger tilgjengelig på Innlandet
fylkeskommune sin nettside
 
Merknader til planforslaget sendes skriftlig til post@innlandetfylke.no, eller til Innlandet
fylkeskommune, Pb. 4404 Bedriftsenteret, 2325 Hamar, innen 21.02.2021. Merk forsendelsen «2020/44164».
 
Eventuelle spørsmål til planforslaget kan stilles:
- Innlandet fylkeskommunen v/ Arild Sundt, tlf. 924 42 383, e-post arild.sundt@innlandetfylke.no
- Ringsaker Kommune v/Tina M Østby, tlf. 940 10 527, e-post tmo@ringsaker.kommune.no