Lotteri- og stiftelsestilsynet  skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2020. Nå er det på tide å søke. 

Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Regnskapsåret 2019 er grunnlaget for søknaden i 2020. 

Søknadsfristen er 1. september, men dersom organisasjonen er tilknyttet et sentralledd enten organisatorisk og/eller gjennom vedtekter (for eksempel Norges Idrettsforbund, Norges Røde Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening eller liknende), så skal søknaden sendes via sentralleddet. Merk at søknadsfrister her er før 1. september.

Alle som søker må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Fra og med søknadsåret 2020 skal alle søknader sendes inn på et nytt elektronisk søknadsskjema. Søknadsskjema og mer om ordningen finner du på www.lottstift.no.