Meddommere i Ringsaker velges for perioden 1.1.2021 – 31.12 2024. Kommunestyret vil velge meddommere for valgperioden i møte den 17.6.2020.

Forslag til meddommere

Meddommere Tingretten 1.1.2021-31.122024

Meddommere til Lagmannsretten 1.1.2021-31.122024

Meddommere til Jordskifteretten 1.1.2021-31.122024


Alle som har noe å innvende mot forslaget oppfordres til å melde fra til kommunen innen høringsfristen.

Innvendinger sendes skriftlig til postmottak@ringsaker.kommune.no