Det vil derfor bli sendt ut en tilleggsfaktura for de øvrige ytelsene i løpet av noen få dager. Begge fakturaene skal betales. Vi beklager det ulempene dette medfører.