Fredag 29. mai presenteres det en ny smitteveileder for skoler og barnehager. Det vil bli innført et trafikklyssystem, med tre nivåer av smitteverntiltak (grønt, gult og rødt). Fra og med 2. juni går vi over til gult nivå, der det lempes både på avstandskrav og gruppestørrelse.

Kunnskapsministeren har i et møte med KS i dag presisert at kommunene vil få tid til å legge om tilbudet i tråd med dette. Det skal også planlegges for gult nivå fra høsten, men med mulighet for lokale endinger (for eksempel å innføre tiltak på rødt nivå) dersom smittesituasjonen tilsier dette. Det er helsemyndighetene som avgjør om trafikklyset skal skifte, ikke skolene selv.

Regjeringen skriver at de ikke forventer at alle barnehager og skoler skal være klare på tirsdag, men at de bruker neste uke på å omstille seg. Veilederne påvirker ikke smittevernreglene for resten av samfunnet.

– Vi er glad for at smittesituasjonen nå tilsier en mer normal drift av skole og barnehage, slik at barn og elever får et best mulig opplæringstilbud, sier kommunalsjef Anne Kari Thorsrud.

Den enkelte barnehage og skole vil sende informasjon rett til de foresatte om endringene som skjer fra neste uke.

Les mer på regjeringen.no

 

Foto: Pixabay