Arbeidene vil pågå alle netter fra og med natt til torsdag 21.5 t.o.m natt til torsdag 28.5. Dette vil generere noe støy fra arbeidsmaskiner som går av og på sporet på gamle Ringsaker stasjon, men selve arbeidsstedet er mellom gamle Ringsaker stasjon og Rudshøgda.

Bane NOR beklager de ulemper dette eventuelt måtte medføre for berørte naboer.