I samråd med ordfører utsettes øvrige møter i eldreråd, funksjonshemmedes råd, ungdomsråd, klagenemnd og klagenemnd for eiendomsskattetakster inntil videre som følge av situasjonen med koronavirus.