Oljefyring gir klimagassutslipp og Regjeringen har varslet at fyring med fossil olje i boliger blir forbudt i 2020. Nedgravde oljetanker representerer en potensiell fare for forurensning av bolig, jordsmonn og grunnvann.

Fossil oljefyring kan erstattes av fornybar energi


Fossil oljefyring kan heldigvis erstattes av mange fornybare oppvarmingsløsninger og i møtet vil det bli presentert en rekke aktuelle løsninger. Du kan søke om støtte fra ENOVA når du bytter ut oljefyren eller oljekaminen med en fornybar oppvarmingskilde (som ved, pellets, varmepumpe eller solenergi) og sanerer oljetanken. Støttebeløpet varierer etter hvilke løsninger du velger.  Man kan også få tilskudd til større oppgraderinger av hus (eks. utskifting av vinduer, tak, og isolering). Dette vil det også bli informert om i møtet.

Tankeier er ansvarlig for oljetanken

Som tankeier er du ansvarlig for oljetanken og eventuelle lekkasjer. Det er ditt ansvar å sørge for at oljetanken alltid er i betryggende stand og at pålagte tilstandskontroller blir gjennomført. Ståltanker skal kontrolleres etter 15 år, og deretter hvert 5. år. Glassfibertanker trykktestes etter 2 år, kontrolleres etter 30 år og deretter etter avtale med kontrollør.
 
Er oljetanken din tatt ut av bruk skal den tømmes for olje og renses og deretter skal tanken fjernes. Dette skal gjøres av et kvalifisert firma. Kommunen kan i spesielle tilfeller og på gitte vilkår gi dispensasjon fra krav om fjerning. Du må søke Brannvesenet om tillatelse til dette. Forsikringsbransjen vil informere om ansvar for oljetanken. Brannvesenet vil også være tilgjengelig under møtet. 

I etterkant av programmet kan du besøke bedriftsstands i Teatersalens foaje og diskutere konkrete løsninger for din bolig. Det blir lett bevertning. Møtet arrangeres som et samarbeid mellom Oljefri.no / Natruvernforbundet, ENOVA og Ringsaker og Hamar kommuner.