Ved sykehjemmene etableres det nå egne besøksrom, slik at besøk kan skje i kontrollerte former.

– Det er viktig for oss å kunne legge til rette for at våre beboere og deres nærmeste kan møtes, men det er nødvendig å gjøre dette på en måte som sikrer smittevernet. Derfor vil slike besøk måtte skje på egne besøksrom og etter avtale mellom sykehjemmet og de pårørende, sier kommunalsjef Sverre Rudjord.

Fellesarealer stengt

Ved omsorgsboligene vil fellesarealene fortsatt være stengt for besøkende.

– Beboerne kan møtes på fellesarealene i små grupper, men besøk utenfra må skje i de respektive leilighetene, sier Rudjord.