Dette tilsvarer en økning i tilskudd på 878 946 kroner i 2019, sammenliknet med 2018. Da var det totale tilskuddet fra Næringsfondet og Ringsaker vekst 3 679 554 kr.

– Ringsaker Vekst er et meget viktig verktøy i næringsarbeidet. For mange aktører er tilskuddet fra Næringsfondet og Ringsaker Vekst det som muliggjør planene for virksomhetene, sier næringssjef Tor Rullestad. 

– Dette gjenspeiler seg også i det store antallet søknader som næringsavdelingen i Ringsaker kommune mottar hvert år, la næringssjefen til. 

Se hvem som mottok tilskudd her